Mark Bric Display – gör dig synlig

Företaget Mark Bric Display, med hemsidan www.markbricdisplay.se, är ett företag som fokuserar på att designa och skapa mässmontrar för utställningar. Mässmontrarna är i första hand avsedda för andra företag (så kallad B2B – business to business), men Mark Bric Display säljer också till privatkunder som vill ställa ut.

Utöver större mässmontrar säljer Mark Bric Display också reklamflaggor, iPad ställ, banner displayer och portabla diskar, med mer. Med andra ord finns det något för de flesta utställare, vare sig utställningen sker ute eller inne.

Den produkt som för företag gissningsvis är mest tilltalande är en specialdesignad mässmonter med kundens logga och budskap. Då kunden har fått vara med och bestämma designen av mässmontern, kan Mark Bric Display redan från inledande samtal garantera att kunden blir nöjd med den färdiga produkten. Kunder som vill ställa ut kan således efter samtal med Mark Bric Displays designers, beställa en eller flera specialdesignade mässmontrar och ha dem redo inför utställningen.

Mark Bric Display grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Borås, Sverige. De har runt 20 anställda i Sverige. Mark Bric Display finns också i andra länder, bland annat Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA. Mark Bric Display har distributörer i 50 länder och kan enligt dem själva erbjuda lokal service var som helst.