Vikingtoys – uppdaterar sig

Det svenska företaget Vikingtoys, med hemsidan vikingtoys.se uppdaterar sig och förnyar nu sin webbplatsprofil. Enligt rykten kommer det svenska leksaksföretaget att helt förändra deras .se hemsida. Istället för att fylla hemsidan med text på engelska, kommer den nya hemsidan vara helt på svenska, för att understryka att detta är en svensk webbplats. Valet att byta språk från engelska till svenska kan betyda att Vikingtoys nu tänker satsa på fler internationella webbplatser.

Vikingtoys finns redan i 39 länder på Jordens sex av sju kontinenter (Vikingtoys finns inte på Antarktis), så att utöka med landsspecifika eller till och med regionsspecifika domäner hade bara varit logiskt. Med en landsspecifik hemsida kan Vikingtoys skräddarsy sitt budskap och utbud på till det landets medborgare. De undviker också att viktigt information försvinner i översättningen, vissa länder har varierade engelskakunskaper, som kan försvåra läsningen av en helt engelsk text.

En landsspecifik hemsida kan också göra det lättare för besökare från respektive land att hitta det de söker, då mycket av det som finns på den nuvarande webbplatsen med största sannolikhet kommer försvinna, alternativt kortas ner. Ta till exempel vikingtoys.se sida om distributörer, en webbplatsbesökare från Nagoya, Japan kommer inte behöva veta namnet på distributören i till exempel Frankrike. Därmed kan vi tänka oss att denna sida kommer vara en av de sidor som ser en stor förändring när och om Vikingtoys lanserar landsspecifika hemsidor.