Har du hört talas om Blueintegrator?

Tyvärr är det alldeles för få som vet vad Blueintegrator är. Men jag försöker att ändra på detta, då jag tycker att produkten förtjänar stor uppmärksamhet.

Blueintegrator är en modern integrationsmotor som används för att koppla ihop företagets olika IT-system så att det fungerar som ett integrerat system.

Kort sagt så finns Blueintegrator med som en spindel i nätet och ser till att rätt system får rätt information på rätt språk. Istället för att koppla ihop alla olika system med varandra så kopplar man endast ihop dem med integrationsmotorn Blueintegrator.

Fördelar med en integrationsmotor

Fördelarna med en integrationsmotor är många om man jämför med direktintegrering av olika system. I längden tenderar direktintegrering leda till att det blir ett rörigt system och det är svårt att vara systemägare och hålla koll på alla sammankopplingar. När ett nytt system ska komma till måste integrationen ske i samtliga andra system. Och likadant när ett system försvinner, då måste kopplingarna tas bort ur samtliga system.

Med en integrationsmotor så kopplas inga system ihop med varandra, utan all koppling sker till integrationsmotorn. När ett nytt system tillkommer behöver man bara göra ändringar i integrationsmotorn. Likadant när ett system försvinner, det är bara i integrationsmotorn som ändringarna görs.

Fördelar med Blueintegrator

Blueintegrator är inte den största integrationsmotorn, men den är kanske den allra enklaste att sköta och programmera. Det finns stöd för de flesta standarder och du kan koppla ihop såväl order-, lager- och faktureringssystem. Även e-handel och externa logistikpartners kan kopplas ihop. Genom detta kan du få ett helt automatiskt flöde genom hela företaget, från orderläggning till betalning och leverans. Det som förr kanske krävde flera timmars jobb sköts nu helt utan handpåläggning och du och dina medarbetare kan istället jobba med att utveckla företaget och dess utbud.